FinComBank

Cursul valutar

BNM cumpărare vînzare
USD 19.2831  - -
EUR 20.7399 - -
RUB 0.3427  - -
RON 4.5679 - -
UAH 0.7207  - -
GBP 24.6998 - -
[ 23.04.2017 ]

* Cursurile valutare afişate sunt valabile pentru filiala "Centru". În alte subdiviziuni ale Băncii cursurile valutare pot varia.


 

Adresează-te

   on-line
*Nume *E-mail
*Cod:

Pagina a fost vizitată 316 ori
Site-ul a fost vizitat de 219943 persoane
Site-ul este folosit de persoane

Operaţiunile cu valori mobiliare corporative

Piaţa valorilor mobiliare corporative, fiind un segment dinamic al pieţei capitalului a Republicii Moldova, oferă posibilităţi de învestiţii în valori mobiliare ale întreprinderilor cu perspectivă. Desfăşurarea licitaţiilor cu valori mobiliare pe platforme de tranzacţionare deschise şi la Bursa de Valori a Moldovei asigură competivitatea şi transparenţa procesului de vânzare-cumpărare a valorilor mobiliare. La ora actuală, un interes deosebit pentru investitorii locali şi cei străini prezintă licitaţiile de vânzare a acţiunilor proprietate publică. Concomitent, se observă sporirea preţurilor la întreprinderile din sectorul privat, care la rândul său, este generată de creşterea cererii la acţiuni. Trebuie menţionată şi resuscitarea interesului faţă de obligaţiile corporative – titluri de creanţă, care dau posibilitatea nu numai de a obţine venit din mijloacele investite în obligaţiile emise de întreprindere, dar şi permite vânzarea valorii mobiliare la piaţa secundară înainte de scadenţă.

Experienţa de mai mulţi ani de lucru cu valorile mobiliare corporative, accesul la principala platformă de tranzacţionare a ţării (Bursa de Valori a Moldovei), relaţiile stabile în mediul respectiv, ne permit a realiza un şir de operaţiuni cu valori mobiliare pe piaţa de valori mobiliare a republicii noastre.

Ca participant profesionist pe piaţa valorilor mobiliare FinComBank posedă un potenţial înalt, şi în prezent are posibilitatea să ofere clienţilor o gamă largă de servicii:

  1. vânzarea-cumpărarea valorilor mobiliare corporative la Bursa de Valori a Moldovei;
  2. susţinerea informaţională, inclusiv şi informarea referitor la tranzacţiile cu valorile mobiliare efectuate în cadrul pieţelor valorilor mobiliare bursiere şi extrabursiere;
  3. organizarea ofertei publice privind vânzarea-cumpărarea valorilor mobiliare, inclusiv şi pregătirea prospectului ofertei publice în conformitate cu cerinţele Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare;
  4. participarea în cadrul Programului de privatizare la licitaţiile de vânzare a acţiunilor proprietate publică, anunţate de Agenţia proprietate publică de pe lângă Ministerul Economiei şi Comerţului;
  5. asistenţa şi deservirea emisiunilor de valori mobiliare ale emitenţilor (servicii de underwriting);
  6. consultanţa privind efectuarea investiţiilor în valori mobiliare (consulting investiţional);
  7. consultanţa privind administrarea corporativă (reorganizarea societăţilor, răscumpărarea/achiziţionarea de către emitent a valorilor sale mobiliare plasate) şi alt. ).

Informaţiile suplimentare privind valorile mobiliare corporative le puteţi obţine la tel/fax: 22-00-80, e-mail: svm@fincombank.com

Licenţa băncii pentru desfăşurarea serviciilor şi activităţilor de investiţii

Lista angajaţilor care deţin certificate de calificare

Regulile interne de lucru cu clienţii privind deservirea operaţiunilor cu VMC

Tarifele Băncii pentru operaţiuni cu VMC

Fondul de compensare a investitorilor

 

Copyright 2015 FinComBank S.A.