FinComBank

Cursul valutar

BNM cumpărare vînzare
USD 19.2831  - -
EUR 20.7399 - -
RUB 0.3427  - -
RON 4.5679 - -
UAH 0.7207  - -
GBP 24.6998 - -
[ 23.04.2017 ]

* Cursurile valutare afişate sunt valabile pentru filiala "Centru". În alte subdiviziuni ale Băncii cursurile valutare pot varia.


 

Adresează-te

   on-line
*Nume *E-mail
*Cod:

Pagina a fost vizitată 1085 ori
Site-ul a fost vizitat de 219943 persoane
Site-ul este folosit de persoane

Servicii persoanelor juridice


Lucrul cu Clienţii corporativi – una dintre principalele direcţii de activitate ale Băncii. La moment Banca consideră prioritar în domeniul politicii de clientelă cu referire la clienţii corporativi, lucrul cu businessul mic şi mijlociu. În scopul activizării lucrului cu clienţii, Banca realizează strategia de atragere a contr-agenţilor clienţilor activi, elaborează un nou program tarifar, modernizează tehnologiile de prestare a serviciilor, unifică metodele de deservire a Clientelei. Noi prestăm clientelei noastre un complex întreg de servicii. Pachetul de produse bancare propus permanent se extinde şi îşi perfecţionează calitatea. FinComBank deschide conturi în lei moldoveneşti şi în valută liber convertibilă. Graţie tehnologiilor bancare performante transferurile se efectuează în regimul timpului real. Sistemul electronic bancar „Client - Bancă” permite clienţilor FinComBank să efectueze plăţile direct din oficiu. În afară de aceasta sistemul menţionat permite operativ să primească informaţia cu privire la circulaţia mijloacelor şi soldurilor pe conturi pentru orice interval de timp, precum şi datele cu privire la intrarea mijloacelor băneşti pe cont, buletinul ratelor valutare oficiale al Băncii Naţionale a Moldovei. FinComBank asigură clientelei sale accesul la resursele creditare ieftine; asigură finanţarea proiectelor în cadrul deservirii complexe a clientelei; treptat reduce tarifele şi cotele procentuale în condiţiile unei istorii de creditare în termen lung şi incontestabile a clientelei. Graţie diverselor metode şi termeni de creditare clienţii pot selecta la preferinţă cel mai convenabil credit. FinComBank efectuează deservirea tranzacţiilor de comerţ exterior, cumpărarea - vânzarea valutei, la cererea clientele, drilingul valutar. Fiind dealerul primar FinComBank acordă clienţilor diverse servicii pe piaţa valorilor mobiliare de stat pentru plasarea profitabilă a mijloacelor. Conducătorilor şi colaboratorilor întreprinderilor FinComBank propune cardul internaţional EuroCard/MasterCard Business pentru achitarea cheltuielilor de deplasare şi celor reprezentative, precum şi organizarea procedurii de înscriere şi eliberare a salariilor prin intermediul cardurilor bancare.

 

 

ORARUL DE PRIMIRE A ORDINELOR DE PLATĂ

de la persoanele fizice şi persoanele juridice în subdiviziunile băncii

pe parcursul zilei operaţionale bancare şi condiţiile de executare a ordinelor de plată urgente

 

Perioada Orele limită pentru prezentarea la Bancă a ordinelor de plată pe suport de hârtie Orele limită pentru prezentarea la Bancă a ordinelor de plată prin sistemele de deservirea bancară la distanţă Valuta

 

 

 

 

Luni - Vineri

 

 

17:001

18:302

MDL

13:303

RUB

16:00

USD

16:00

EUR

13:30

Alte valute

 

1 În zilele înainte de sărbători - pînă la 16:30

2 Ordinele de plată privind transferarea salariului pot fi prezentate la Banca pînă la 17:00

3 Vineri şi în zilele înainte de sărbători - pînă la 12:30

Ordinele de plată în valuta naţională şi străină prezentate după ora limită indicată vor fi prelucrate de Bancă în următoare zi lucrătoare. 

Ordinele de plată ale clienţilor cu tipul transferului «Urgent» se execută de către Bancă în decurs de 30 minute din momentul apariţiei soldului pe contul clientului suficient pentru executarea plăţilor în cauză.

 

Executarea ordinelor de plată urgente se efectuează în trei etape: Prezentarea de către client a ordinelor pe suport hârtie Etapa I. Se execută în decursul a 20 de minute. Persoana responsabilă efectuează recepţionarea ordinului de plată, verifică conformarea conţinutului documentului cu cerinţele p. 3.1.2 al prezentului Regulament, aplică semnele În prima propoziţie a punctului relevante, crează ordinul de plată electronic, efectuează reconcilierea datelor din documentul electronic primar creat în sistem cu documentul primar pe suport hârtie. Etapa II. Se execută în decursul a 15 de minute. Persoana responsabilă de efectuarea controlului adiţional intern verifică corectitudinea completării şi veridicitatea datelor din ordinul de plată, în baza cărora efectuează autorizarea. Prin intermediul sistemului intern al băncii, ordinele de plată acceptate se transmit în adresa beneficiarului imediat după debitarea contului plătitorului cu suma respectivă şi efectuarea autorizării. Etapa III. Se execută în decursul a 20 de minute. Documentele autorizate şi reconciliate se transmit în CD al Băncii. CD al Băncii efectuează transmiterea ordinelor de plată prin intermediul sistemului automatizat de plăţi interbancare (SAPI) în adresa băncii beneficiarului. Recepţionarea ordinului clientului prin sistemul de deservire bancară la distanţă (Sistemul «Client-Bancă» şi «Internet-Client») Etapa I. Se execută în decurs de 10 minute. Persoana responsabilă efectuează recepţionarea ordinului de plată şi verifică corespunderea documentul cerinţelor p. 3.1.2 al prezentului Regulament. Ordinele de plată se transmit în adresa beneficiarului prin sistemul intern al băncii imediat după debitarea contului plătitorului cu suma respectivă. Etapa II. Se execută în decurs de 20 minute. Documentele autorizate şi verificate se transmit în CD al Băncii. CD al Băncii efectuează transmiterea ordinelor de plată prin sistemul automatizat de plăţi interbancare (SAPI) în adresa băncii beneficiarului. Perioadă de timp totală pentru executarea ordinelor de plată de trasferuri urgente nu trebuie să fie mai mare de 1 oră din momentul recepţionării acestora de la client de către specialistul responsabil al filialei în cazul recepţionării documentului pe suport hârtie şi 30 de minute în cazul recepţionării documentului prin sistemul DBD.

 

Stimate client,
În scopul excluderii eventualelor riscuri la efectuarea tranzacţiilor în valută străină, va atragem atenţia la necesitatea examinării Partenerilor Dvs şi băncilor ce îi deservesc pentru a evita plăţile în adresa partenerilor de afaceri asupra cărora au fost aplicate sancţiuni, restricţii sau interdicţii de către organele abilitate ale Uniunii Europene sau Statelor Unite ale Americii.
Plăţile în adresa acestor parteneri pot fi blocate de către băncile corespondente şi transferate către OFAC (The Office of Foreign Assets Control). În continuare posibiliatatea deblocării sumelor va fi examinată fie după obţinerea permisiunii speciale a OFAC, fie după ridicarea sancţiunilor.

 

REGULILE  PRIVIND  DESERVIREA CONTURILOR CURENTE

Listele cu denumirea entităţilor sau numele persoanelor pot fi accesate la următoarele linkuri:
Lista OFAC in .pdf:
http://www.treasury.gov/ofac/downloads/t11sdn.pdf
Lista OFAC in .txt:
http://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.txt
Listele EU: http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/version4/global/e_ctlview.html

 

 

 

 

 

 

 

Developed by WebArt Studio
Copyright 2015 FinComBank S.A.