FinComBank

Cursul valutar

BNM cumpărare vînzare
USD 19.2831  - -
EUR 20.7399 - -
RUB 0.3427  - -
RON 4.5679 - -
UAH 0.7207  - -
GBP 24.6998 - -
[ 23.04.2017 ]

* Cursurile valutare afişate sunt valabile pentru filiala "Centru". În alte subdiviziuni ale Băncii cursurile valutare pot varia.


 

Adresează-te

   on-line
*Nume *E-mail
*Cod:

Pagina a fost vizitată 278 ori
Site-ul a fost vizitat de 219943 persoane
Site-ul este folosit de persoane

Filialele şi agenţiileLista completa de filiale şi agenţii

 

 

Funcţiile filialelor

Filialele efectuiază următoarelor operaţiuini în lei şi/sau valută străină:

 1. acceptarea de depozite (platibile la vedere sau la termen etc.) cu sau fără dobîndă;
 2. acordarea de credite (de consum şi ipotecare, factoring cu sau fără drept de regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, eliberarea garanţiilor şi cauţiunilor etc.);
 3. împrumutarea de fonduri, cumpărarea sau vînzarea, în contul Băncii sau în contul clienţilor (cu excepţia subscrierii hîrtiilor de valoare), de:
  • instrumente ale pieţei financiare (cecuri, cambii şi certificate de depozit etc.);
  • futures şi opţioane financiare privind titlurile de valoare şi ratele dobînzii;
  • instrumente privind rata dobînzii;
  • titluri de valoare;
 4. prestarea serviciilor de casierie şi de decontări;
 5. emiterea şi administrarea instrumentelor de plată (cărţi de credit sau de plată, cecuri de voiaj, cambii bancare etc.);
 6. cumpărarea şi vînzarea mijloacelor băneşti (inclusiv a valutei străine);
 7. leasing financiar;
 8. prestarea serviciilor aferente la credit;
 9. acordarea de servicii ca agent sau consultant financiar, cu excepţia celor de la lit.a) şi b);
 10. operaţiuni în valută străină, inclusiv contracte futures de vînzare a valutei străine;
 11. prestarea serviciilor de trust (investirea şi administrarea fondurilor de trust, păstrarea valorilor mobiliare şi a altor valori şi administrarea lor etc.);
 12. efectuarea operaţiunilor prin sisteme de plăţi”;
 13. efectuarea operaţiunilor cu carduri bancare;
 14. colectarea plăţilor de la populaţie pentru serviciile comunale (energie electrică, telefon şi altele);

Funcţiile Agenţii

Agenţie exercită funcţii tehnice de prelucrare a informaţiei şi a datelor aferente următoarelor operaţiuni bancare, nefiind în drept să genereze de sinestătător decizii privind gestionarea riscurilor:

 

 • acceptarea de depozite (plătibile la vedere sau la termen etc.) cu sau fără dobîndă, cu întocmirea documentelor respective, contractele fiind semnate de către administratorul Bancii;
 • cumpărarea şi vînzarea banilor (inclusiv a valutei străine), conform Regulamentului privind ordinea de efectuare a operaţiunilor valutare în cadrul Băncii;
 • efectuarea operaţiunilor în valută străină (cererile se transmit spre examinare şi executare la filialle a “Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A.);
 • primirea cererilor pentru efectuarea operaţiunilor cu HVS, cererile fiind transmise Băncii;
 • efectuarea operaţiunilor prin sisteme de plăţi”;
 • efectuarea operaţiunilor cu carduri bancare;
 • colectarea plăţilor de la populaţie pentru serviciile comunale (energie electrică, telefon şi altele);
Developed by WebArt Studio
Copyright 2008 FinComBank S.A.