Valoarea creditului

echivalent a 500 000 USD

Perioada

până la 5 ani
pomicultură/viticultură - 15 ani

Valuta

MDL, EUR, USD

Scopul

Dezvoltarea IMM-urilor în toate sectoarele economiei

 

IFAD (FIDA) I Refinanţare

Cine poate beneficia?

Orice entitate privată de orice formă organizatorico- juridică (cu excepţia întreprinderilor mari), care îşi desfăşoară activitate în domeniul agriculturii, producerii, prestării serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova.

Eşti elegibil dacă

  • Investeşti în activităţi din toate sectoarele economiei naţionale;
  • capital circulant aferent investiţiei (max.50% din suma sub-creditului);
  • capital circulant independent în mărime de echivalentul a 50.000 USD pe termen de 2 ani (cu excepţia proiectelor comerciale).
 Nu sunt eligibile pentru finanţare:
  • refinanţarea oricărei datorii existente; plata impozitelor, taxelor;
  • procurarea sau arenda pământului, a casei de locuit sau amenajarea acesteia;
  • procurarea pesticidelor.

Perioada de graţie

maxim 2 ani,  pentru activităţi orientate în pomicultură şi viticultură - 5 ani.

Contribuţia proprie

minim 10% din suma totală a proiectului

Cât te costă?

Rata dobânzii este flotantă. Se determină de către Directoratul Liniei de Credit (semianual).
 

Sucursalele şi agenţiile Băncii AICI