Valoarea creditului

echivalent a 250 000 USD

Perioada

până la 5 ani

Valuta

MDL, EUR, USD

Scopul

  pentru pomicultură şi viticultură

 

IFAD (FIDA) IV Refinaţare

Cine poate beneficia?

Orice entitate privată de orice formă de organizare juridică, care îşi desfăşoară activitate în domeniul horticulturii şi viticulturii pe teritoriul Republicii Moldova cu excepţia or. Chişinău şi Bălţi.

Eşti elegibil dacă

Investeşti în activitate legată dezvoltarea lanţului valoric în domeniul pomiculturii şi viticulturii:
 • înfiiinţarea, întreţinerea plantaţiilor de viţa-de-vie şi a livezilor;
 • producerea răsadului şi a materialului săditor pomicol/viticol;
 • procesarea, ambalarea, depozitarea şi păstrare la rece a produselor horticole direct de producător;
 • construcţia/ restabilirea sistemelor de irigare în domeniul horticulturii;
 • construcţia/ restabilirea serelor/ a sistemelor de încălzire în acestea;
 • construcţia/ reabilitarea facilităţilor existente pentru depozitarea producţiei horticole;
 • prestarea serviciilor mecanizate în domeniul horticulturii;
 • alte tipuri de activitate şi servicii în agricultură;
 • capital circulant aferent investiţiei (max.25% din suma sub-creditului pe termen de max.2 ani).
 
Nu sunt eligibile pentru finanţare:
 • refinanţarea oricărei datorii existente; plata impozitelor, taxelor;
 • procurarea sau arenda pământului, a casei de locuit sau amenajarea acesteia;
 • procurarea pesticidelor;
 • sub-proiecte, care dăunează mediului înconjurător.

Perioada de graţie

maxim 2 ani.

Contribuţia proprie

minim 20% din suma totală a proiectului.

Cât te costă?

Rata dobânzii este flotantă. Se determină de către Directoratul Liniei de Credit (semianual).
 

Sucursalele şi agenţiile Băncii AICI