Valoarea creditului

echivalent a 250 000 USD

Perioada

până la 7 ani

Valuta

MDL, EUR, USD

Scopul

  dezvoltarea afacerilor agricole

 

IFAD (FIDA) V Refinanţare

Cine poate beneficia?

Orice entitate privată de orice formă de organizare juridică, care îşi desfăşoară activitate pe teritoriul Republicii Moldova cu excepţia or. Chişinău şi Bălţi.

Perioada de graţie

conform politicii FinComBank.

Eşti elegibil dacă

Investeşti (procurarea bunurilor noi) în toate activităţile ce ţin de dezvoltarea lanţurilor valorice agricole:
 • producerea, recoltarea, păstrarea: fructelor, culturilor bacifere, legumelor, plantelor aromatice şi medicinale, strugurilor de masă, culturilor de câmp şi tehnice (cu excepţia soiurilor tehnice de struguri, tutunului, culturilor silvice şi plantelor pentru amenajarea teritoriului);  
 • producerea, recoltarea şi păstrarea seminţelor şi a materialului săditor;
 • producerea produselor de origine animală, inclusiv procurarea animalelor de prăsilă, a echipamentului şi utilajelor;
 • echipamente pentru sortarea, procesarea şi ambalarea produselor agricole;
 • sisteme de irigare şi sere;
 • construcţia, reparaţia halelor de depozitare şi păstrare la rece a produselor agricole;
 • agroturismul rural (curăţarea şi amenajarea terenului, procurarea animalelor, a echipamentului şi utilajelor necesare pentru dezvoltarea fermelor din cadrul complexului turistic);
 • servicii agrotehnice;
 • alte scopuri ce ţin de dezvoltarea activităţilor lanţului valoric;
 • capital circulant aferent investiţiei (max.30% din suma sub-creditului pe termen de max.2 ani).
 Nu sunt eligibile pentru finanţare:
 • sub-proieсtele, сare nu сoгespund сerinţelor de oсrotire a medlului;
 • refinanţarea oricărei datorii existente; plata impozitelor, taxelor sau a celor care au fost creditate din alte resurse bancare;
 • procurarea sau arenda pământului şi a  imobilului eхistent de produсere/ păstrare;
 • construcţia casei de locuit;
 • producerea băuturilor alcoolice;
 • procurarea de pesticide;
 • activităţi de transport a pasagerilor;
 • procurarea bunurilor de mîna a doua (foste în utilizare).

Contribuţia proprie

conform politicii FinComBank

Cât te costă?

Rata dobânzii este flotantă. Se determină de către Directoratul Liniei de Credit (semianual).
 

Sucursalele şi agenţiile Băncii AICI