// Pentru afacerea ta / Proiecte speciale / Credite din resurse externe / IFAD (FIDA) VI Componenta „IMM-uri”

Valoarea creditului

echivalent a 300 000 USD
( 70% - resurse IFAD, 30% - resursele Băncii)

Perioada

pentru investiţii până la 5 ani

 

Valuta

MDL

Scopul

Dezvoltarea tuturor activităţilor în agricultură, producere şi prestare de servicii în zonele rurale - Micro antreprenori

 

IFAD (FIDA) VI Componenta „IMM-uri”

Cine poate beneficia?

Orice entitate privată de orice formă de organizare juridică, care îşi desfăşoară activitate pe teritoriul Republicii Moldova cu excepţia or. Chişinău şi Bălţi.

Nu vor fi finanţate întreprinderile  mixte, сu caрital străin, în stare de insolvabilitate, proсedură de faliment, reorganizare sau în oriсe alte proсeduri judiсiare.

Perioada de graţie

 • pentru investiţii pe termen mediu - maxim 2 ani;
 • pentru plantaţii multianuale până la 4 ani.

Eşti elegibil dacă

investeşti (procurarea bunurilor noi şi de mîna a doua – fără TVA) pentru toate tipurile de activităţi legate de dezvoltarea lanţurilor valorice în agricultură:
 • producerea, recoltarea, păstrarea: fructelor, culturilor bacifere, legumelor în teren protejat şi cîmp deschis, plantelor aromatice şi medicinale, strugurilor de masă, culturilor de cîmp şi tehnice (cu excepţia soiurilor tehnice, tutunului, culturilor silvice şi plantelor pentru amenajarea teritoriului);
 • producerea, recoltarea şi păstrarea seminţelor şi a materialului săditor (cu excepţia strugurilor tehnici, tutunului, culturilor silvice şi de amenajare a teritoriului);
 • producerea produselor de origine animală, inclusiv procurarea animalelor de prăsilă, a echipamentului şi utilajelor;
 • sortarea, procesarea şi ambalarea produselor agricole (cu excepţia strugurilor tehnici, tutunului,  culturilor silvice şi de amenajare a teritoriului);
 • construcţia halelor de depozitare şi păstrare la rece a produselor agricole;
 • agroturismul rural (procurarea animalelor, a echipamentului şi utilajelor necesare pentru dezvoltarea fermei din cadrul complexului turistic).
 Nu sunt eligibile pentru finanţare:
 • refinanţarea oricărei datorii existente; plata impozitelor, taxelor;
 • procurarea sau arenda pământului, a imobilului existent de producere/păstrare;
 • construcţia caselor de locuit;
 • producerea băuturilor alcoolice;
 • activităţi de transport a pasagerilor/muncitorilor;
 • capital circulant.

Facilităţile programului

În cazul importului de echipamente/ bunuri achiziţionate beneficiari pot aplica la IFAD pentru scutire de plata a TVA (se aplică numai pentru suma finanţată de către IFAD).

Contribuţia proprie

minim 25% din suma totală a proiectului.

Cât te costă?

Rata dobânzii este flotantă. Se determină de către IFAD (semianual).
 

Sucursalele şi agenţiile Băncii AICI