banner banner

Solicită Cardul de credit OPTI

 • Până la 200 000 lei;
 • Fără gaj (în unele cazuri cu fidejusiune);
 • Până la 4 ani, cu rata dobânzii 11.99% anual. Perioada de graţie
  la achitarea dobânzii până la 60 de zile (ceea ce înseamnă că, în
  cazul în care creditul este rambursat integral până la sfârşitul
  lunii viitoare, rata dobânzii este 0%).

Beneficiile produsului

 • Noi nu percepem comision pentru analiza cererii
  pentru credit!
 • Comision pentru perfectarea contactului 100 lei.
 • Comisionul de emitere a cardului 0 lei.
 • Comisionul pentru deservirea cardului 20 lei lunar.
 • Comisionul de acordare a creditului 0% la achitarea cumpărăturilor
  cu cardul la comercianţi şi pe internet.

Solicitare credit online

Alegeţi parametrii creditului solicitat
exemplu
Vă rugăm să indicaţi datele personale (numele şi prenumele) în conformitate cu actele de identitate, în grafia latină
+373

Pentru aplicarea cererii conform produsului creditar indicat de D-stra, va fi necesar de a prezenta următoarele documente (scanate sau fotografiate) la finisarea solicitării prezente:
1. Actul (buletinul) de identitate

banner

Conform cerinţelor Legii Nr. 133 din 08.07.2011. privind protecţia datelor cu caracter personal, Banca, care activează în calitate de controlor/operator al Centrului pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal sub Nr.0000090, garantează administrarea datelor personale, furnizate de către Solicitantul împrumutului, cu respectarea regimului de securitate, confidenţialitate şi nemijlocit pentru scopurile declarate de el. Solicitantul împrumutului declară, că recunoaşte şi acceptă condiţiile, temeiurile şi termenii de prelucrare a datelor cu caracter personal în sensul Legii Nr. 133 din 08.07.2011. privind protecţia datelor cu caracter personal, inclusiv ce ţin de drepturile şi obligaţiunile, care îi revin conform Legii nominalizate, şi prin bifarea casuţei de mai jos îşi exprimă liber, expres şi necondiţionat consimţământul său privind: accesarea, prelucrarea şi verificarea de către Banca a datelor cu caracter personal, precum şi a informaţiei, prezentate atât de Solicitantul împrumutului, cât şi obţinute de Banca prin intermediul surselor externe de informare (aplicaţiilor on-line şi bazelor de date publice), în scopul luării a unor măsuri şi desfăşurării a unor acţiuni prealabile, prevăzute de legislaţia în vigoare până la încheierea unui contract de credit, cu respectarea regimului de securitate şi confidenţialitate. Solicitantul se obligă să informeze persoanele terţe, care vor fi indicate în prezenta cerere, referitor la faptul că datele lor cu caracter personal vor fi furnizate către Banca , în scopul luării măsurilor necesare pentru incheierea contractului de credit între Solicitantul şi FinComBank SA.
Indicaţi datele personale
Indicaţi datele despre copii
Indicaţi datele despre bunul imobil în proprietate
Va trebui să prezentaţi Certificat de la Primarie ce confirmă existenţa gospodăriei
Indicaţi datele despre locul de muncă
Indicaţi veniturile lunare (în lei)
Indicaţi datele despre istoria creditară
1.
2.
3.
1.
2.
3.
Ataşaţi actele indicate

În cazul depunerii cererii în zi de odihnă sau de sărbătoare cererea DVS va fi perfectată in prima zi lucrătoare

Mulţumim pentru completarea cererii de credit. Timp de 5 min Veţi primi hotărîrea prin SMS la numarul de telefon indicat de Dvs. Vă amintim că, în cazul răspunsului pozitiv, Dvs va trebui să prezentaţi următoarele acte:

     Exemplu de calcul: Pentru Limita de credit în sumă de 10 000 MDL, pe un termen de 48 luni și perioada pasivă a micșorării Limitei datoriei de
  24 luni, cu rata dobânzii în mărime de 11.99% anual, comisionul de acordare în mărime de 0.00%, DAE la data întocmirii contractului va constitui 11.99%, iar costurile totale ale Creditului constituie 4 796.00 MDL.     

Alte oferte

credit

E-Simplu

până la 70 000 lei
Detalii
credit

Express

Până la 200 000 lei
Detalii