// Pagina investitorului

Pagina investitoruluiConform prevederilor din art.521 al Legii nr.202 din 06.10.2017 privind activitatea băncilor şi deciziei Comitetului de Conducere al Băncii din 02.11.2020, ”FinComBank” S.A. anunţă despre începerea lunii a cincea de expunere spre vînzare a acţiunilor emisiunii a XX ai Băncii pe piaţa reglementată ca ”acţiunile separate”.
Condiţiile de vânzare a acţiunilor:
1. Luna a cincea de expunere spre vînzare a acţiunilor emisunii XX a ”FinComBank” S.A. pe piaţa reglementată ca ”acţiuni separate” se începe la data de 12 noiembrie 2020 şi acţionează pînă la data de 11 decembrie 2020 (inclusiv).   
2. Preţul iniţial de vînzare – 119,64 MDL per acţiune.
3. Acţiunile expuse spre vînzare pot fi achiziţionate în număr nelimitat de un singur sau mai mulţi cumpărători, sau de un grup de persoane ce acţionează concertat (achizitor potenţial). În cazul achiziţionării unui numar de acţiuni, care la preţul nominal constituie 1% sau mai mult din capitalul social al Băncii, achizitorul potenţial, pînă la achiziţionarea respectivă, trebue să obţină aprobarea prealabilă a Băncii Naţionale a Moldovei, în condiţiile stabilite în art.47 - 49 Legii nr.202 din 06.10.2017 privind activitatea băncilor.
 
Informaţia despre ”FinComBank” S.A.:
Denumirea completă ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.
Denumirea prescurtată ”FinComBank” SA
Forma juridică de organizare Societatea pe acţiuni
Adresa juridică MD-2012, str.Puskin, 26, mun. Chisinau, Republica Moldova
IDNO – codul fiscal  1002600005347
Data înregistrării de stat  16 mai 2001 de către Camera Înregistrării de Stat
Genurile de activitate activitatea băncilor şi societăţilor de investiţii
Capitalul social 131 544 200 MDL divizat în 1 315 442 acţiuni ordinare nominative de clasa I cu drept de vot
La moment 117 653 de acţiuni emise constituie acţiuni de tezaur, ceia ce este egal cu 8,944% din numărul total al acţiunilor emise

 

Caracteristica valorilor mobiliare a emisiunii XX:  

Denumirea completă a emitentului ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.
Tipul valorilor mobiliare Actiuni ordinare nominative 
Clasa acţiunilor clasa I
Codul ISIN MD14BFCM1001
Valoarea nominală a unei acţiuni 100 MDL
Numărul acţiunilor emisiunii a XX expuse iniţial spre vânzare 475 478
Drepturile acordate de o acţiunie o acţiune ordinară nominativă emisă de Bancă acordă dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acţionarilor, dreptul de a primi o cotă-parte din dividende şi o parte din bunurile Băncii în cazul lichidării acesteia
 
Informaţia care permite investitorilor (achizitorilor potenţiali) să facă o apreciere în cunoştinţă de cauză asupra activelor şi pasivelor, situaţiei financiare, a profitului sau a pierderilor, asupra perspectivelor Băncii, precum şi descrierea afacerilor şi a situaţiei financiare a Băncii pe parcursul ultimilor 3 ani este dezvăluită pe pagina web a Băncii www.fincombank.com. şi pagina web a pieţei reglementate.
Informaţii suplimentare puteţi obţine la tel: 022 26-98-21; 26-99-40.
 
Comitetul de Conducere al Băncii