Proiecte salariale

Despre

Proiectul salarial - achitarea salariului şi a altor plăţi în favoarea angajatului la cardurile emise de Banca în cadrul sistemelor internaţionale de plăţi MasterCard Worldwide şi VISA International.

În premieră FinComBank oferă posibilitatea de a deschide cardul Platinum în cadrul proiectului de salarizare pentru angajatii intreprinderii.
Consultaţi Tarifele şi descrierea serviciilor adiţionale incluse pentru a beneficia de această oportunitate.
 

Avantajele serviciul

PENTRU INTREPRINDERI:
 • diminuarea cheltuielilor întreprinderii;
 • simplificarea operaţiunilor contabile;
 • confidenţialitatea sumelor achitate fiecărui angajat;
 • transferarea operativa a diverselor plăţi angajaţilor.
PENTRU ANGAJAŢI:
 • primirea cardului de plată - Gratis;
 • acces non-stop la mijloacele din contul de card prin intermediul reţelei extinse de bancomate;
 • achitarea serviciilor comunale şi altor servicii prin intermediul site-ului www.fincompay.com;
 • alimentarea conturilor de card la orice filială a băncii - Gratis;
 • posibilitatea de a beneficia de carduri suplimentare pentru membrii familiei, cu sau fără restricţii asupra accesului la cont;
 • posibilitatea deschiderii unei linii de credit.

De ce aveţi nevoie?

Aveţi nevoie de contractul de colaborare, care se semnează la bancă şi de alte documente (după necesitate).

Tarife

Nr. DESERVIREA PROIECTELOR SALARIALE Mărimea comisionului
1 Încheierea contractului gratis
2 Înscrierea plăţilor în conturile de card 0,8%
3 Restituirea sumelor înscrise eronat:
 1. în conturile din interiorul FinComBank 
 2. în conturile din altă bancă
 
2 lei
0,1% (min. 3 lei, мax. 6 lei)
4 Instalarea softului băncii pentru formarea fişierelor cu date analitice:
 1. instalarea iniţială
 2. deplasare la client pentru restabilirea activităţii sistemului, dacă defecţiunea sistemului a fost cauzată din vina clientului
gratis
50 lei