// Pentru afacerea ta / Utile / Valori mobiliare / Valori mobiliare de stat

Valori mobiliare de stat

Operaţiuni cu VMS
Emiterea valorilor mobiliare de stat sub formă de înscrieri în conturi (în continuare VMS) se face de Ministerul Finanţelor a Republicii Moldova în conformitate cu legile «Cu privire la datoria de stat şi garanţiile de stat» şi «Cu privire la Banca Naţională a Moldovei». Circulaţia VMS pe piaţa primară şi secundară este reglamentată de Instrucţiunea Băncii Naţionale a Moldovei “Cu privire la plasarea, circulaţia şi răscumpărarea valorilor mobiliare de stat în formă de înscrieri în conturi" nr. 96 din 17.05.2013 şi Regulamentului Băncii Naţionale a Moldovei "Cu privire la sistemul de înscrieri în conturi a valorilor mobiliare” nr. 250 din 25.10.2012.

Tipurile de VMS care circulă pe piaţă:
 • Bonurile de trezorerie - VMS emise cu scont, adică la un preţ mai mic decît preţul nominal şi răscumpărate la scadenţă la valoarea lor nominală, avînd termenul de circulaţie pînă la 1 an (termen scurt).
 • Obligaţiunile de stat - VMS emise cu scont, la valoarea nominală sau cu primă (preţ mai mare decît valoarea nominală), pe un termen de un an şi mai mare, care acordă deţinătorilor acestora dreptul la obţinerea valorii nominale la data scadenţei şi la obţinerea periodică a dobânzii, potrivit ratei fixe sau flotante a dobînzii, în conformitate cu condiţiile emiterii.
Valoarea nominală a unei VMS este de 100 lei.
Plasarea VMS pe piaţa primară se efectuază de către Ministerul Finanţelor, prin intermediul licitaţiilor desfăşurate de către Banca Naţională, săptămînal în fiecare zi de marţi pentru bonurile de trezorerie şi lunar în ziua de miercuri pentru obligaţiunile de stat, conform graficului de desfăşurare a licitaţiilor de vînzare a VMS.
În conformitate cu regulile de petrecere a licitaţiilor, numai băncile comerciale care au calitatea de dealeri primari, pot participa la licitiaţii în numele şi din cont propriu, precum şi din contul mijloacelor investitorilor, la cererea acestora. Volumul maxim al VMS care poate fi deţinut de către un investitor constituie 50% din volumul VMS cu acelaşi număr de identificare-cod ISIN, propuse spre vânzare pe piaţa primară sau aflate în circulaţie.

“Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A., fiind Dealer Primar, prestează următoarele servicii clienţilor pe piaţa valorilor mobiliare de stat:
 • Procurarea VMS la licitaţii;
 • Procurarea/vânzarea VMS pe piaţa secundară;
 • Operaţiunile creditare gajate de VMS;
 • Tranzacţiile REPO cu VMS;
 • Suportul informaţional şi consultativ referitor la situaţia curentă pe piaţa VMS şi la efectuarea operaţiunilor cu VMS.
Ghidul investitorului în valori mobiliare de stat AICI.
Începând cu 01 ianuarie 2021, conform art.15 lit. a) şi b) din Codul fiscal  al RM veniturile obţinute din dobânzi la valori mobiliare de stat vor fi impozitate în mărime de 12%. Responsabili de obligaţia de declarare şi achitare a impozitului sunt beneficiarii efectivi.
Informaţia suplimentară privind prestarea serviciilor cu VMS o puteţi obţine la tel/fax: (022) 22-00-80, e-mail:  svm@fincombank.com
 

Ghidul investitorului în VMS

 
 • DESCARCA:
 • pdf

Tarifele Băncii
pentru operaţiuni cu VMS

 
 • DESCARCA:
 • pdf